Technika lamp NIXIE

Historia użytkowania lamp NIXIE jest bardzo bogata. W latach 60-tych, kiedy rozpoczęto ich produkcję znalazły zastosowanie w licznych urządzeniach pomiarowych, czy wojskowych oraz jako wskaźniki. Z czasem zostały wyparte przez nowocześniejsze, ale bezduszne i pozbawione klimatu wyświetlacze ledowe i LCD. Współcześnie powracają do łask i stosowane w rozmaitych projektach, w tym w zegarach electroNIXclock, nadają im osobliwy i niepowtarzalny charakter minionej epoki.

Lampa NIXIE jest szczelną szklaną bańką wypełnioną argonem i neonem pod małym ciśnieniem. We wnętrzu znajduje się wspólna anoda w postaci siatki oraz wiele katod w postaci kształtów wyświetlanych cyfr lub innych znaków, np. %, Hz, +, -, itp.

Znaki wykonane są z cienkiej blaszki i ułożone jedna na drugą, każda z blaszek jest odizolowana od sąsiedniej i połączona z wyprowadzeniem.

Na skutek przyłożenia napięcia zapłonu (około 150-200VDC) między anodę (siatkę) a katodę (znak) gaz wokół znaku zaczyna świecić niepowtarzalnym czerwonym lub jasno pomarańczowym kolorem.

Lampy różnią się wielkością, najmniejsze cyfry mają wysokość około 10mm, a w największych lampach prawie 60mm. W zależności od sposobu wyświetlania znaków, lampy były produkowane jako pionowe lub jako czołowe.

Trwałość lamp NIXIE szacowana jest na od 20 000 do nawet 200 000 godzin świecenia, jednak praktyka pokazuje, że potrafią one świecić znacznie dłużej.

W konstrukcjach zegara electroNIXclock stosowane są nieużywane lampy NOS, tzw. leżaki magazynowe. Gwarantuje to ich długą i niezawodną pracę, a także równomierność i odpowiednią jasność świecenia.

Seria zegarów elektroNIXclock jest podzielona w zależności na wielkość zastosowanych lamp. Najmniejszy zegar micro wykorzystuje lampy o wysokości cyfry 13mm, średni Tiny lampy o wysokości 15,5mm, a największy z oferowanych 30mm. Jesteśmy też w stanie zaprojektować zegar pod lampy o dowolnej wielkości, w których posiadaniu znajduje się zainteresowany.